Novice

Zaposlovanje mladih: kakšna je trenutna temperatura na trgu dela?

Ekipa mlad.si poroča, da je trenutno stanje na trgu dela se je v letošnjem letu v primerjavi z enakim obdobjem lani bolj ugodno z vidika zaposlovanja mladih. V obdobju od januarja do aprila 2021 se je v evidenco brezposelnih  namreč na novo prijavilo 39,2 % manj oseb, starih med 15 in  29 let, kot v enakem obdobju predhodnega leta. V tem obdobju je bilo hkrati odjavljenih 28,1 % več brezposelnih oseb, starih med 15 in 29 let, kot lani.

Ukrepi, ki jih izvaja Zavod RS za zaposlovanje so prepoznani kot kratkotrajnejša, a dobrodošla rešitev, saj do neke mere pomagajo mladim pri iskanju prve zaposlitve. V obdobju od januarja do aprila 2021 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja na primer vključenih 1.957 oseb v starosti od 15 do 29 let.

Sindikat Mladi plus in Mladinski svet Slovenije opažata, da največja težava pri reševanju problematike zaposlovanja mladih še vedno ostajajo prekarne oblike dela, ki se za zaposlovalce in iskalce zaposlitve na kratek rok morda zdijo ugodna rešitev, pa vendar zaradi pomanjkanja varnosti in stabilnosti na trgu dela to niso (več o prekarnem delu si preberi tukaj).

Kljub angažiranju pristojnih organizacij pa situacija po mnenju mladih ni tako rožnata. Raziskava Mladina 2020 je med drugim pokazala, da se mladi počutij(/m)o kot “vedno bolj fleksibilizirana delovna sila, ki je pripravljena delati pod slabimi delovnimi pogoji, opravljati slabše plačano delo, ki ni primerno naši izobrazbi in smo se hitreje pripravljeni tudi prekvalificirati”. Več o rezultatih raziskave, ki naslavlja vse vidike življenja mladih, si lahko prebereš tukaj.

Vir: mlad.si