Novice

V iskanju pravega ravnovesja med “glavo” in “srcem”

Dr. Matej Miklavec coach za razvoj osebnih potencialov, poudarja, kako pomembno je, da so svojih čutov natančni in tankočutni, kar pomeni, da uporabljamo svojo glavo in srce v ravnovesju. Sam verjame, da je trenutno izvor večjega dela težav v naši družbi pomanjkanje znanja o tem, kdo smo, kako delujemo in kaj zmoremo oziroma – kot zadnje čase temu pravimo – stika s samim seboj. “Videti je, da prevladuje razumsko obnašanje, ki temelji na negativnih čustvenih stanjih strahu, pohlepa, tekmovalnosti, pomanjkanja – kar vse je posledica naše napačne osnovne identitete.” (Podjetnik, 2020).

Glava in srce sta vedno povezana in meje ne obstajajo. Moramo se poistovetiti z obema (Podjetnik, 2020):

(1) Poistovetenje z mislimi – v vsakem trenutku se moremo zavedati, da so misli večinoma kolektivne in najmanj originalne ter da pridejo in gredo, kot oblaki. Lahko jih opazujemo in uporabimo kot informacije, ki nam služijo, lahko pa določajo naše razpoloženje. Če bi oblaki določali vsako našo izkušnjo življenja, bi bilo to precej spremenljivo, in prav tako se dogaja življenje, ko smo poistoveteni z mislimi. Na tak način smo žrtve vsake zunanje okoliščine oziroma naše razumske predstave o okoliščinah.

(2) Poistovetenje s srcem – šele takrat, ko smo poistoveteni s svojim srcem, lastnim obstojem, svojo zavestjo, imamo zares možnost izbire, lahko določamo svoje vedenje in vplivamo na izkušnjo.

Kadar smo v stiku s svojimi občutki, mislimi in čustvi, postane naše vedenje celovito, skupek glave in srca, saj dojemamo zunanjost enako pomembno kot notranjost in delujemo v harmoniji s tem, kar je.

Matej med drugim priporoča, da za doseganje ravnovesja osvojimo tudi katero od tehnik, ki omogočajo umiritev, sprostitev in stik z našimi občutki in globljimi deli obstoja, na primer meditacijo ali jogo.

Dr. Matej Miklavec, po formalni izobrazbi strojnik, se je več let ukvarjal z razvojem in raziskavami naprednih avtomobilskih izdelkov. Globoko spoznanje o pravem izvoru človeškega doživljanja ga je transformiralo v drugačno izkušnjo življenja in novo področje dela osebne in skupinske učinkovitosti. Šele ko je bil zaradi osebne stiske na robu živčnega zloma se je rešil iz zanke zaciklanega razuma in odkril pravo naravo neskončnega ustvarjalnega potenciala. Zdaj pomaga ambicioznim ljudem, ki so na poti svojih sanj, da se zavejo ustvarjalnega potenciala v sebi in pridejo do nove prebojne misli v situaciji, ki se zdi nemogoča in nerešljiva (Matejmiklavec.com, b. d.).