Brez vez(e) do službe

Zaposlitveni kamp

Za dobro službo je danes potrebno imeti več kot samo odkljukano formalno izobrazbo. V vseh nas se skriva potencial, ki je potreben za to, da najdeš ustrezno delovno mesto. Te zanima kako iz razgovora za službo potegniti največ? Kako izboljšati svoj portfolio in pridobiti znanja, ki ti bodo pomagala do nove zaposlitve? In to na zabaven in interaktiven način? Pridruži se programu »ZAPOSLITVENI KAMP«. Pomagali ti bomo biti več kot samo naziv.


Prijava na izobraževanje
 1. Zaposliteni kamp Celje
  21 septembra, 2020

  Zaposlitveni kamp se bo tokrat izvajal v občini Celje in sicer natančneje v prostorih SMC Celje, Don Boskov trg 1, 3000 Celje. Intenzivno usposabljanje se začne 21. 9. 2020 in traja 15 zaporednih delovni dni, do 10. 10. 2020, ko vsak udeleženec prejme tudi uradno potrdilo o udeležbi. Tekom usposabljanja boste mladi pridobili vsa znanja, ki so potrebna za izboljšanje vašega položaja na trgu dela. Več o programu in njegovi vsebini pa si lahko preberete tukaj

   

  Udeležba je popolnoma brezplačna za vse mlade med 15. in 29. letom starosti.


  Prijava na izobraževanje

 2. Predstavitvena delavnica LJUBLJANA
  24 septembra, 2020

  Te zanima več o Zaposlitvenem kampu? Ali pa več o samem projektu BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE? Pridruži se nam na brezplačni predstavitveni delavnici. Delavnica bo izvedena 24. 9. 2020 ob 13ih, v prostorih ABC Hub, Šmartinska cesta 152 (Kletna etaža stavbe Emporium – BTC). Za zagotavljanje primerne razdalje med udeleženci je udeležba na posamezni delavnici omejena na 10 oseb, da pa do informacij pridete vsi zainteresirani, bomo izvedli več zaporednih delavnic zapored. Udeležba na predstavitveni delavnici ni pogoj za udeležbo na usposabljanju.


  Prijavi se!

 3. Zaposliteni kamp Maribor
  28 septembra, 2020

  Zaposlitveni kamp se bo tokrat izvajal v občini Maribor in sicer natančneje v prostorih Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), Preradovičeva 26, 2000 Maribor. Intenzivno usposabljanje se začne 28. 9. 2020 in traja 15 zaporednih delovni dni, do 16. 10. 2020, ko vsak udeleženec prejme tudi uradno potrdilo o udeležbi. Tekom usposabljanja boste mladi pridobili vsa znanja, ki so potrebna za izboljšanje vašega položaja na trgu dela. Več o programu in njegovi vsebini pa si lahko preberete tukaj

   

  Udeležba je popolnoma brezplačna za vse mlade med 15. in 29. letom starosti.


  Prijava na izobraževanje

 4. Predstavitvena delavnica KRANJ
  1 oktobra, 2020

  Te zanima več o Zaposlitvenem kampu? Ali pa več o samem projektu BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE? Pridruži se nam na brezplačni predstavitveni delavnici. Delavnica bo izvedena 1. 10. 2020 ob 12ih, v prostorih OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj. Za zagotavljanje primerne razdalje med udeleženci je udeležba na posamezni delavnici omejena na 10 oseb, da pa do informacij pridete vsi zainteresirani, bomo izvedli več zaporednih delavnic zapored. Udeležba na predstavitveni delavnici ni pogoj za udeležbo na usposabljanju.


  Prijavi se!

 5. Zaposlitveni kamp Ljubljana
  5 oktobra, 2020

  Zaposlitveni kamp se bo tokrat izvajal v občini Ljubljana in sicer natančneje v prostorih ABC HUB, Šmartinska cesta 152 (BTC – kletna etaža Emporium), 1000 Ljubljana. Intenzivno usposabljanje se začne 5. 10. 2020 in traja 15 zaporednih delovni dni, do 23. 10. 2020, ko vsak udeleženec prejme tudi uradno potrdilo o udeležbi. Tekom usposabljanja boste mladi pridobili vsa znanja, ki so potrebna za izboljšanje vašega položaja na trgu dela. Več o programu in njegovi vsebini pa si lahko preberete tukaj

   

  Udeležba je popolnoma brezplačna za vse mlade med 15. in 29. letom starosti.


  Prijava na izobraževanje

 6. Predstavitvena delavnica NOVO MESTO
  8 oktobra, 2020

  Te zanima več o Zaposlitvenem kampu? Ali pa več o samem projektu BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE? Pridruži se nam na brezplačni predstavitveni delavnici. Delavnica bo izvedena 8. 10. 2020 ob 12ih, v prostorih MC Oton, Župančičevo sprehajališče, 8000 Novo mesto. Za zagotavljanje primerne razdalje med udeleženci je udeležba na posamezni delavnici omejena na 10 oseb, da pa do informacij pridete vsi zainteresirani, bomo izvedli več zaporednih delavnic zapored. Udeležba na predstavitveni delavnici ni pogoj za udeležbo na usposabljanju.


  Prijavi se!

 7. Zaposliteni kamp Kranj
  12 oktobra, 2020

  Zaposlitveni kamp se bo tokrat izvajal v občini Kranj in sicer natančneje v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Kranj (OOZ Kranj),  Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj. Intenzivno usposabljanje se začne 12. 10. 2020 in traja 15 zaporednih delovni dni, do 30. 10. 2020, ko vsak udeleženec prejme tudi uradno potrdilo o udeležbi. Tekom usposabljanja boste mladi pridobili vsa znanja, ki so potrebna za izboljšanje vašega položaja na trgu dela. Več o programu in njegovi vsebini pa si lahko preberete tukaj

   

  Udeležba je popolnoma brezplačna za vse mlade med 15. in 29. letom starosti.


  Prijava na izobraževanje

 8. Zaposlitveni kamp Novo mesto
  19 oktobra, 2020

  Zaposlitveni kamp se bo tokrat izvajal v občini Novo mesto in sicer natančneje v prostorih MC Oton,  Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto. Intenzivno usposabljanje se začne 19. 10. 2020 in traja 15 zaporednih delovni dni, do 6. 11. 2020, ko vsak udeleženec prejme tudi uradno potrdilo o udeležbi. Tekom usposabljanja boste mladi pridobili vsa znanja, ki so potrebna za izboljšanje vašega položaja na trgu dela. Več o programu in njegovi vsebini pa si lahko preberete tukaj

   

  Udeležba je popolnoma brezplačna za vse mlade med 15. in 29. letom starosti.


  Prijava na izobraževanje

Program

Komu je program namenjen

Zaposlitveni kamp je ime za izobraževanje, ki je namenjeno vsem brezposelnim mladim med 15. in 29. letom starosti, ki želijo pridobiti različne kompetence za izboljšanje njihovega položaja na trgu dela

Zaposlitveni kamp je namenjen mladim iskalcem zaposlitve, ki želijo pridobiti znanja iz področja mladinskega dela in zaposlitvenih kompetenc, ki so neposredno povezane z veščinam, ki jih mora imeti vsak aktivni državljan (komunikacijske veščine, psihosocialne veščine, delo z ljudmi, družbena odgovornost in posameznik, priprava na vstop na trg dela, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje, pomen osebne predstavitve,…).

 

Trajanje programa

Program traja 3 zaporedne tedne oziroma 15 dni. Program se izvaja vsak dan od 9. do 17. ure z vmesnimi odmori.

Prvi del programa je namenjen osvajanju teoretičnih vsebin, drugi del pa praktičnemu treningu veščin.

 

Vsebina programa

Zaposlitveni kamp je sestavnjen iz petih vsebinsko med seboj povezanih sklopov.

Komunikacija

Modul je namenjen pridobitvi kompetenc in znanj na področju komunikacijskih veščin. Komunikacija je dvosmerni proces. Temelj dobre komunikacije pa je poznavanje sebe in čut za “drugega”. Osebnostne lastnosti, čustvovanje, odzivanje, doživljanje sebe in okolice.

V sklopu modula se bomo seznanili s pomenom javne podobe posameznika in s prepričevalnimi učinki komuniciranja. Udeleženec bo pridobil veščine retorike in javnega nastopanja, ki mu bodo koristile pri nastopu na trg dela ter pridobil bo vpogled v znanja s področja dela z ljudmi.

 

Družbena odgovornost pozameznika

Družbena odgovornost se začne pri posamezniku. V ta namen bomo spoznavali razliko med osebno in družbeno odgovornostjo ter povezavo s trajnostnim razvojem na ravni posameznika, organizacije in družbe. Spoznavali bomo vrednote, kulturo in interese, deležnike, skaterimi smo povezani v organizacijah in naše medsebojne vplive.

Spoznavali bomo pomen okrepitve lastne suverenosti in blagostanja, da lahko uspešno prevzamemo svoj delež osebne in družbene odgovornosti. Zanimalo nas bo torej, kaj je osebna in kaj družbena odgovornost, zakaj je družbena odgovornost temeljni izziv našega časa, kaj je osebna suverenost in kaj osebno blagostanje, kako ju okrepiti, kaj je najbolje zame in kaj za svet. Ugotavljali bomo tudi, kaj lahko vsak posameznik naredi, da bo družba bolj odgovornain kako postati aktiven državljan.

 

Mladinsko delo

Mladinsko delo mladim omogoča pridobivanje neformalnih izkušenj in aktivno vključevanje v družbo. Modul mladinsko delo smo razdelili na več sklopov in tako zaobjeli pridobivanje osnovnih in specifičnih znanj za aktivno participacijo v družbo.

V prvem sklopu se boste mladi iskalci zaposlitve spoznali z osnovnimi definicijami mladinskega dela, organiziranostjo mladinskega dela v Sloveniji, definicijo mladinskega delavca, raziskovali boste, kdo so mladi v današnjem času ter spoznali, zakaj je aktivno državljanstvo in vključevanje v družbo tako pomembno. Drugi sklop je namenjen osnovnim metodam vrednotenja in evalvacije mladinskega dela ter spoznavanju, zakaj je vrednotenje našega dela tako pomembno v mladinskem delu. V zadnjem sklopu se boste spoznali z metodami medvrstniškega informiranja, definiranja ciljnih skupin, različnih kanalov komuniciranja in mreženja ter tako okrepili svoje socialne veščine za boljši nastop na trgu dela.

 

Prepoznavanje in beleženje kompetenc

Prepoznavanje in beleženje kompetenc mladim omogoča, da delodajalcu predstavijo vse svoje formalne in neformalne izkušnje, ki so jih pridobili tekom življenja. Modul je sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov.

V prvem sklopu se boste mladi iskalci zaposlitve seznanili s prepoznavanjem 8 ključnih kompetenc (in podkompetenc), ki jih boste nato zbrali, jih samo ocenili in zabeležili v indeks Nefiks. Drugi vsebinski sklop je namenjen simulaciji zaposlitvenega intervjuja. Razpravljali bomo o tem, kaj delodajalci od potencialnih zaposlenih pričakujejo, kako lahko razpisanemu delovnemu mestu prinesejo dodano vrednost, ter pogledali bomo najbolj pogosta vprašanja ki jih delodajalci zastavljajo zaposlitvenim kandidatom.

 

Moj vstop na trg dela

V trenutku, ko je treba svoje izkušnje in kompetence urediti in iz njih sestaviti smiselno celoto, se nam lahko postavljajo številna vprašanja o tem, kaj vključiti, kaj izpustiti, kaj izpostaviti in kako življenjepis pripraviti tako, da bo jasno predstavil naše spretnosti za delovno mesto, na katerega se prijavljamo.

Z namenom odgovoriti na ta vprašanja se bomo na tem modulu posvetili kakovostni pripravi življenjepisa. Raziskali bomo kakšne oblike življenjepisa obstajajo, ogledali si bomo primere slabe in dobre prakse, postavili se bomo v kožo delodajalca/ke in se naučili iz naših izkušenj izluščiti ključne elemente, ki jih ta sodeč po razpisanem delovnem mestu išče in ki bodo zato lažje pritegnile njegovo/njeno pozornost. Največ pozornosti bomo nato namenili izdelavi vašega življenjepisa, pri čemer vam bomo nudili podporo, tako da boste z delavnice odkorakali s končnim izdelkom, na katerega boste lahko ponosni.

 

Program so za vas pripravili

Pridruži se nam!