Brez vez(e) do službe

Podjetniški začetek

Imaš idejo, a ne veš kako jo uresničiti? Imaš cilj pa ne poznaš prave poti po kateri bi šel? Imaš že ustvarjen produkt, storitev pa ne veš kako priti do kupcev? Si želiš postati podjetnik ali pa le pridobiti znanja, ki jih mora ta imeti ali le želiš širiti svoja znanja in kompetence? Pridruži se programu »PODJETNIŠKI ZAČETEK«. Pomagali ti bomo tvojo strast pretvoriti v dobro podjetniško idejo.

 1. Zaposliteni kamp Celje
  21 septembra, 2020

  Zaposlitveni kamp se bo tokrat izvajal v občini Celje in sicer natančneje v prostorih SMC Celje, Don Boskov trg 1, 3000 Celje. Intenzivno usposabljanje se začne 21. 9. 2020 in traja 15 zaporednih delovni dni, do 10. 10. 2020, ko vsak udeleženec prejme tudi uradno potrdilo o udeležbi. Tekom usposabljanja boste mladi pridobili vsa znanja, ki so potrebna za izboljšanje vašega položaja na trgu dela. Več o programu in njegovi vsebini pa si lahko preberete tukaj

   

  Udeležba je popolnoma brezplačna za vse mlade med 15. in 29. letom starosti.


  Prijava na izobraževanje

 2. Predstavitvena delavnica LJUBLJANA
  24 septembra, 2020

  Te zanima več o Zaposlitvenem kampu? Ali pa več o samem projektu BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE? Pridruži se nam na brezplačni predstavitveni delavnici. Delavnica bo izvedena 24. 9. 2020 ob 13ih, v prostorih ABC Hub, Šmartinska cesta 152 (Kletna etaža stavbe Emporium – BTC). Za zagotavljanje primerne razdalje med udeleženci je udeležba na posamezni delavnici omejena na 10 oseb, da pa do informacij pridete vsi zainteresirani, bomo izvedli več zaporednih delavnic zapored. Udeležba na predstavitveni delavnici ni pogoj za udeležbo na usposabljanju.


  Prijavi se!

 3. Zaposliteni kamp Maribor
  28 septembra, 2020

  Zaposlitveni kamp se bo tokrat izvajal v občini Maribor in sicer natančneje v prostorih Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), Preradovičeva 26, 2000 Maribor. Intenzivno usposabljanje se začne 28. 9. 2020 in traja 15 zaporednih delovni dni, do 16. 10. 2020, ko vsak udeleženec prejme tudi uradno potrdilo o udeležbi. Tekom usposabljanja boste mladi pridobili vsa znanja, ki so potrebna za izboljšanje vašega položaja na trgu dela. Več o programu in njegovi vsebini pa si lahko preberete tukaj

   

  Udeležba je popolnoma brezplačna za vse mlade med 15. in 29. letom starosti.


  Prijava na izobraževanje

 4. Predstavitvena delavnica KRANJ
  1 oktobra, 2020

  Te zanima več o Zaposlitvenem kampu? Ali pa več o samem projektu BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE? Pridruži se nam na brezplačni predstavitveni delavnici. Delavnica bo izvedena 1. 10. 2020 ob 12ih, v prostorih OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj. Za zagotavljanje primerne razdalje med udeleženci je udeležba na posamezni delavnici omejena na 10 oseb, da pa do informacij pridete vsi zainteresirani, bomo izvedli več zaporednih delavnic zapored. Udeležba na predstavitveni delavnici ni pogoj za udeležbo na usposabljanju.


  Prijavi se!

 5. Zaposlitveni kamp Ljubljana
  5 oktobra, 2020

  Zaposlitveni kamp se bo tokrat izvajal v občini Ljubljana in sicer natančneje v prostorih ABC HUB, Šmartinska cesta 152 (BTC – kletna etaža Emporium), 1000 Ljubljana. Intenzivno usposabljanje se začne 5. 10. 2020 in traja 15 zaporednih delovni dni, do 23. 10. 2020, ko vsak udeleženec prejme tudi uradno potrdilo o udeležbi. Tekom usposabljanja boste mladi pridobili vsa znanja, ki so potrebna za izboljšanje vašega položaja na trgu dela. Več o programu in njegovi vsebini pa si lahko preberete tukaj

   

  Udeležba je popolnoma brezplačna za vse mlade med 15. in 29. letom starosti.


  Prijava na izobraževanje

 6. Predstavitvena delavnica NOVO MESTO
  8 oktobra, 2020

  Te zanima več o Zaposlitvenem kampu? Ali pa več o samem projektu BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE? Pridruži se nam na brezplačni predstavitveni delavnici. Delavnica bo izvedena 8. 10. 2020 ob 12ih, v prostorih MC Oton, Župančičevo sprehajališče, 8000 Novo mesto. Za zagotavljanje primerne razdalje med udeleženci je udeležba na posamezni delavnici omejena na 10 oseb, da pa do informacij pridete vsi zainteresirani, bomo izvedli več zaporednih delavnic zapored. Udeležba na predstavitveni delavnici ni pogoj za udeležbo na usposabljanju.


  Prijavi se!

 7. Zaposliteni kamp Kranj
  12 oktobra, 2020

  Zaposlitveni kamp se bo tokrat izvajal v občini Kranj in sicer natančneje v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Kranj (OOZ Kranj),  Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj. Intenzivno usposabljanje se začne 12. 10. 2020 in traja 15 zaporednih delovni dni, do 30. 10. 2020, ko vsak udeleženec prejme tudi uradno potrdilo o udeležbi. Tekom usposabljanja boste mladi pridobili vsa znanja, ki so potrebna za izboljšanje vašega položaja na trgu dela. Več o programu in njegovi vsebini pa si lahko preberete tukaj

   

  Udeležba je popolnoma brezplačna za vse mlade med 15. in 29. letom starosti.


  Prijava na izobraževanje

 8. Zaposlitveni kamp Novo mesto
  19 oktobra, 2020

  Zaposlitveni kamp se bo tokrat izvajal v občini Novo mesto in sicer natančneje v prostorih MC Oton,  Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto. Intenzivno usposabljanje se začne 19. 10. 2020 in traja 15 zaporednih delovni dni, do 6. 11. 2020, ko vsak udeleženec prejme tudi uradno potrdilo o udeležbi. Tekom usposabljanja boste mladi pridobili vsa znanja, ki so potrebna za izboljšanje vašega položaja na trgu dela. Več o programu in njegovi vsebini pa si lahko preberete tukaj

   

  Udeležba je popolnoma brezplačna za vse mlade med 15. in 29. letom starosti.


  Prijava na izobraževanje

Program

Komu je namenjen

Podjetniški začetek je ime za izobraževanje, ki je namenjeno vsem brezposelnim mladim med 15. in 29. letom starosti, ki se želijo preizkusiti na lastni podjetniški poti oz. mladim, ki jih zanima tovrstna tematika.

Namen vsebinskega sklopa Podjetniški začetek je, da preko programa mlade oblikujemo v odgovorne ustvarjalce novih idej, kreativnih rešitev, drznih produktov ter uspešnih podjetji in organizacij. Vsebinski sklop usposabljanja je sestavljeno iz 4 vsebinsko ločenih modulov, s katerim mladi pridobijo vse kompetence in veščine potrebne za samostojno podjetniško pot. Brezposelni mladi tako tekom usposabljanja pridobijo znanja in kompetence s področja podjetništva, voditeljstva, trajnostnega razvoja in tehnologije.

 

Trajanje programa

Program traja 3 zaporedne tedne oziroma 15 dni. Program se izvaja vsak dan od 9. do 17. ure z vmesnimi odmori.

Prvi del programa je namenjen osvajanju teoretičnih vsebin, drugi del pa praktičnemu treningu veščin.

 

Cena

Program je popolnoma brezplačen za vse brezposelne mlade med 15. in 29. letom starosti

 

Vsebina programa

Podjetniški začetek je sestavljen iz štirih vsebinsko med seboj povezanih modulov.

Voditeljstvo

Pridobivanje voditeljskih kompetenc je pomembno, saj se v vsakodnevnem življenju srečujemo z delovanjem v različnih okoljih ter vse večjemu prilagajanju družbi, ki nas vodi k projektnemu razmišljanju in vodenju. Modul voditeljske kompetence je razdeljen na več sklopov in zaobjema pridobivanje znanj s področja osebnega in profesionalnega vodenja.

Mladi podjetniki boste v tem modulu osvojili osnove projektnega vodenja, vsebinskega in finančnega načrtovanja in izvajanja projektov, metode dela v timu ter z ljudmi. Ker pa menimo, da je pri vodenju projektov zelo pomembna tudi komunikacija boste mladi v drugem sklopu tega modula pridobili tudi nova znanja retorike in javnega nastopanja ter komuniciranja s ciljnimi javnostmi. V zadnjem sklopu boste mladi spoznali še osnove delovno-pravne zakonodaje ter se naučili osnov upravne pismenosti, ki je za delo vse bolj nepogrešljiva veščina.

 

Tehnologija

V porastu digitalnih tehnologij so v podjetništvu še kako pomembne IKT veščine. Modul Tehnologija je sestavljen iz štirih vsebinsko ločenih sklopov in obsega področja uporabe Google orodij, spletne predstavitve in podatkovne znanosti.

V prvem sklopu se boste mladi podjetniki spoznali z uporabo Google orodji za urejanje besedil (Docs) in orodja za pripravo poslovnih predstavitev (Slides), kjer se boste ukvarjali s pripravo uradnih dopisov in pripravo kratke predstavitve podjetja/produkta. Drugi sklop usposabljanja bo namenjen uporabi orodja za optimizacijo delovnih procesov (Sheets). Ker v podjetniškem svetu velja; če nimaš spletne strani danes skoraj ne obstajaš, boste mladi v tretjem sklopu pridobili znanja s področja spletne predstavitve in oblikovanja portfolja, ki je namenjeno večji prepoznavnosti podjetja/izdelka. V zadnjem sklopu boste udeleženci dobili vpogled v področje spletne analitike in podatkovne znanosti. Tu boste pridobili znanja o zajemanju spletnih podatkov in analitike, ter razumevanju nakupnih procesov stranke na spletu.

 

Podjetništvo

Modul je namenjen mladim potencialnim podjetnikom, ki bodo tekom usposabljanja pridobili vsa potrebna znanja s področja upravljanja in podjetništva, ki so potrebna, da suvereno stopijo na samostojno podjentiško pot.

Modul Podjetništvo je razdeljen na tri vsebinske sklope. Prvi sklop je namenjen razvoju in oblikovanju vaših idej, kreiranju poslovnega načrta in spoznavanju orodji kot so buisiness model canvas za optimizacijo poslovnega načrta. V drugem sklopu se boste mladi podjetnik ukvarjali s segmentacijo trga in iskanjem vaših ciljnih strank. Tretji sklop pa je namenjen osvajanju znanj s področja upravnih postopkov, kot so ustanovitev najrazličnejših oblik podjemov.

 

Družbena odgovornost in trajnostni razvoj

Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja. Zato je pomembno, da je vsak mlad podjetnik seznanjen s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj.

V okviru tega modula bomo v treh dneh spoznali naslednje: Razumevanje osnov o TR in DOP – nastanek in razvoj trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti podjetij, ključne teme ter aktualni dokumenti EU in Slovenije o DOP. Upravljanje in integracija trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v organizaciji – kako do politike in strategije TR in DOP v organizaciji, vključevanje deležnikov, ekonomski, okoljski in družbeni vidiki načrtovanja TR in DO v podjetju ter poslovanja. Aktualne teme s področjo DO in TR, stanje na tem področju v Sloveniji in v svetu.

Program so za vas pripravili

Pridruži se nam!

Brezplačno za brezposelne mlade od 15. do 29. leta