Novice

Strategija Evropske unije za mlade 2019-2027

Zavod Movit vabi predstavnike_ce mladinske sektorja in druge zainterisirane deležnike_ce na predstavitev Evropske strategije za mlade 2019 – 2027, ki bo potekal previdoma 22. 6. 2020 v hotelu Lev v Ljubljani.  

Namen dogodka je akterjem na področju mladine predstaviti strukturo in vsebino Strategije Evropske unije za mlade 2019–2027. S tem bodo umestili mladinsko delo v Sloveniji v evropski kontekst in raziskali, s katerimi aktivnostmi mladinski sektor že prispeva k uresničevanju ciljev strategije in na katerih področjih bi lahko svoj prispevek še okrepili in cilje še bolje odražali v svojem delu. 

Na dogodku bodo predstavili strategijo in njene splošne cilje, vodilna načela in opredeljena tri osrednja področja mladinskega sektorja: angažiranje, povezovanje in opolnomočenje. Poseben poudarek bo tudi na ciljih mladih, ki so umeščeni v Strategijo kot rezultat mladinskega dialoga EU. V popoldanskem dnevu bodo raziskali, kako se strategija umešča v mladinski sektor, kakšni so možni projekti mladinskega dialoga oz. dialoga mladih, v zadnjem delu pa na okrogli mizi raziskali še, kako se strategijo izvaja na nacionalni ravni in kako bo umeščena v predsedovanje Slovenije Svetu EU. 

Rok za prijavo je 29. 5. 2020.  

Prijavnica je na voljo tukaj, vabilo z urnikom pa lahko najdete tukaj 

Novico lahko najdete tukaj.