Brez vez(e) do službe

O projektu

Projekt “BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE” je projekt investiranja v osebni in socialni kapital mladih. V projektu s seminarji, kampi, mentorstvom, coachingom in akcijskim učenjem krepimo osebnostne, družbene, zaposlitvene in samozaposlitvene kompetence mladih.

Projekt celostno obravnava mladega posameznika z namenom uspešnega vključevanja na trg dela, ob enem pa jih spodbuja, da s pridobljenimi kompetencami postanejo sodobni aktivni državljani, ter si s tem večajo zaposlitvene možnosti na trgu dela in tako puščajo za seboj pozitiven družbeni odtis.

Projekt je namenjen vsem brezposelnim mladim med 15. in 29. letom starosti, ki želijo pridobiti kompetence s področja podjetništva in/ali vsa potrebna znanja za izboljšanje svojega položaja na trgu dela. Tekom projekta bomo izvedli 6 usposabljanj Zaposlitveni kamp in 4 usposabljanja Podjetniški začetek. Poleg usposabljanj namenjenih brezposelnim mladim pa projekt obsega tudi, izvedbo seminarjev namenjenih mladinskim voditeljem, izdelavo spletne strani, digitalne knjižnice gradiv in tematskih priročnikov, ki so namenjeni vsem brezposelnim mladim med 15. in 29. letom starosti. Tekom projekta, pa bomo brezposelnim mladim, nudili tudi mentorstvo v obliki mentorskih ur. Po zaključku usposabljanj, bomo izvedli še zaključno konferenco z namenom predstavitve rezultatov in informiranja širše javnosti.

Projekt izvajamo v šestih statističnih regijah po Sloveniji. Obdobje izvajanja projekta pa je od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021.

Splošni cilji projekta BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE so:
Vzpostaviti inovativen projekt, ki bo v mlade investiral znanja, veščine in kompetence za povečanje njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Krepiti kompetence mladih na področju zaposlovanja in podjetništva s specifičnimi temami kot so: pomen komunikacije, družbena odgovornost posameznika, mladinsko delo, prepozznavanje in beleženje kompetenc, moj vstop na trg dela; ter podjetništvo, družbena odgovornost in trajnostni razvoj, vodjiteljske kompetence, tehnologija. Okrepiti sodelovanje s konzorcijskimi partnerji, ostalimi partnerskimi organizacijami in krajevnimi enotami. Spodbuditi mlade, da aktivno naslavljajo in sodelujejo pri reševanju odstoječih družbenih problemov (zaposlovanja mladih). Razvoj in vzpostavitev akijskih skupin preko katerih mladi postajajo aktivni državljani in snujejo družbene rešitve.

Specifični cilji projekta BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE:
usposobiti 78 mladih iz celotne Slovenije. Izvedba projekta v 6 statističnih regijah, Izvedba 6 usposabljanj na področju pridobivanja kompetenc za večjo zaposljivost na trgu dela in mladinskega dela, kjer posamezno usposabljanje traja 15 dni v obsegu 120 ur. Izvedba 4 usposabljanj na področju pridobivanja kompetenc podjetništva ter samozaposlovanja, kjer posamezno usposabljanje traja 15 dni v obsegu 120 ur. Izdelava podpornih gradiv in e-gradiva za posamična vsebinska področja. Opravljenih vsaj 250 mentorskih ur. Usposobiti 6 mladinskih voditeljev za moderiranje akcijskega učenja. Izvedba zaključne konference z namenom širjenja pomena aktivnega državljanstva in pomena tovrstnih projektov, ki so vstopna točka mladih pri pridobivanju specifičnih kompetenc, ki jih ponuja mladinsko delo.

Rezultat projekta BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE pa je izhod v zaposlitev za najmanj 51 vključenih mladih udeležencev.

Zemljevid lokacij usposabljanj

Si želiš udeležiti brezplačna usposabljanja in zaposliti BREZ VEZ(E)?

Izpolni naš prijavni obrazec.

Koordinatorji projekta

Magistrica medijskih in komunikacijskih študijev. Zaposlena v Društvu mladinski ceh od leta 2018. Vodja programa Mladinska akademija in Podjetniški kamp. Trenutno zaposlena na projektu BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE

Alja Zadnik Pobežin

VODJA PROJEKTA

Diplomant grafične in medjiske tehnike na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Zaposlen na društvu mladinski ceh od leta 2018. Vodja programa Aktivno na spletu in podjetiški kamp. Trenutno zaposlen, kot strokovni sodelavec na projektu BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE.

Miha Mavsar

STROKOVNI SODELAVEC

Mladinski delavec s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo. Trenutno zaposlen na Mreži MaMa kot vodja projektov. Koordinator Mreže MaMa in predavatelj na projektu Brez vez(e) do službe.

Urban Krevl

KOORDINATOR (MREŽA MAMA)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illum praesentium officia, fugit recusandae ipsa, quia velit nulla adipisci? Consequuntur aspernatur at, eaque hic repellendus sit dicta consequatur quae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illum praesentium officia, fugit recusandae ipsa, quia velit nulla adipisci? Consequuntur aspernatur at, eaque hic repellendus sit dicta consequatur quae

Maša Eržen

KOORDINATORKA (MC IDRIJA)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illum praesentium officia, fugit recusandae ipsa, quia velit nulla adipisci? Consequuntur aspernatur at, eaque hic repellendus sit dicta consequatur quae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illum praesentium officia, fugit recusandae ipsa, quia velit nulla adipisci? Consequuntur aspernatur at, eaque hic repellendus sit dicta consequatur quae

Maja Đević Prah

KOORDINATORKA (NEFIKS)

Doktorica socioloških znanosti, samostojna podjetnica in ustvarjalka zgodb. Od leta 2008 vedno v stiku z mladimi za mlade. Vodja projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013, vodja številnih evropskih projektov na področju mladine in od leta 2017 strokovna sodelavka Inštituta IRDO.

Martina Rauter

KOORDINATORKA (IRDO)

O mladinskem cehu

Društvo mladinski ceh je nacionalna mladinska organizacija, ki mladim preko neformalnega izobraževanja, mladinskega voditeljstva in mladinskega dela nudi pridobivanje kompetenc, znanj in veščin, ki so potrebne za izboljšanje njihovega položaja na trgu delovne sile in jih opolnomoči v aktivne državljane. 

Mlade vidimo kot neverjeten in neusahljiv potencial novih, inovativnih idej ter dodane vrednosti; kot tiste ki lahko prevzamejo del odgovornosti pri naslavlanju težav s katerimi se srečujejo na trgu dela. Pri tem pa seveda potrebujejo potrebne kompetence ter spodbudno in varno okolje, v katerem lahko najdejo orodja in pomoč pri opolnomočenju.

Več o našem delu si lahko preberete na naši spletni strani: www.mladinski-ceh.si

 

Partnerji

Financiranje

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os: 8. “Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile”; prednostna naložba: 0.2 “Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladim iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade”; specifični cilj: 8.2.1 “Znižanje brezposelnosti mladih”.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost projekta je 236.450,00 €.

 

 

 

Si želiš udeležiti brezplačna usposabljanja in zaposliti BREZ VEZ(E)?

Izpolni naš prijavni obrazec.