Novice

Mladinski sektor in mladinsko delo v času Covid-19 – komentar z direktorice Urada RS za mladino

Na nacionalnem posvetu mladinskega sektorja, ki je potekal 25. novembra 2020 v virtualni obliki, je v uvodnem nagovoru spregovorila tudi direktorica Urada RS za mladino, mag. Dolores Kores. Časi socialne oddaljenosti so izziv za vse, posebej za mlade. Kot spodbudo v trenutni situaciji smo izbrali nekaj najboljših misli iz intervjuja z gospo Kores, ki je bil objavljen na uradni spletni strani Urada RS za mladino:

Na področju zdravja in COVID-19 je pri mladih pomembnejši problem kot COVID-19 duševno zdravje mladih, pomembno pa je tudi opozoriti, da mladi spoštujejo ukrepe in niso tisti, ki epidemijo pospešujejo bolj kot druge starostne skupine. Na področju bivanjskih razmer je zaradi negotove situacije in povečanja brezposelnosti med mladimi pomembno okrnjena možnost prehoda mladih v samostojno gospodinjstvo. Na področju kulture mladi delijo usodo onemogočenih kulturnih prireditev in pridobivanja dohodkov na tem področju. Na področju mladinskega sektorja pa vidim trenutno kot ključna izziva kvalitetno digitalno mladinsko delo in obseg izvedenega programa zaradi posledic epidemije.

Mladinski sektor je bil še posebej prizadet zaradi epidemije, zlasti med prvim valom epidemije. V tako kaotičnih razmerah se je vsaka organizacija poskušala znajti po svoje. Ne glede na vse pa so se organizacije v sektorju izjemno hitro prilagodile na nove razmere. Najprej moram pohvaliti fleksibilnost organizacij v sektorju ter izrazito odgovornost, ki so jo pokazale in jo še kažejo v obdobju epidemije COVID-19. Velika večina organizacij ni zmanjševala obsega dela zaradi raznoraznih omejitev, ampak je dejavnosti prilagodila razmeram in okrepila tiste podporne mehanizme za mlade, ki so se zaradi negativnega vpliva epidemije na mlade izkazali za nujno potrebne.

Zaradi epidemije so organizacije razvile dodatne aktivnosti predvsem namenjene blažitvi posledic zaradi epidemije Covid-19: in sicer programe intenzivnejše učne pomoči otrokom in mladostnikom prek spletnih orodij na domu, svetovanje s predlogi za vsebinsko bogato preživljanje časa otrok in mladostnikov samih ali z družino doma in v naravi,  programe intenzivnejše oz. multidisciplinarne podpore in pomoči mladostnikom zaradi stisk, aktivnosti informiranja mladih o epidemiji Covid-19 (vzrokih, posledicah, varovanje prek okužbo,….). Zelo navdušujoč je podatek, da se je 66% anketiranih organizacij aktiviralo v smislu nudenja pomoči posameznikom in drugim organizacij v lokalnem okolju , ki zagotavljajo pomoč posameznikom prizadetim zaradi epidemije COVID-19.

In kako naprej?

Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino za leti 2020 in 2021 zajema ukrepe, ki jih ministrstva načrtujejo na vseh področjih  Izvedbeni načrt Resolucije nacionalnega programa za mladino je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti v proračunu 2020 in 2021, v okviru evropskih strukturnih sredstev za finančno obdobje 2014–2020 ter s sistemskimi ukrepi, ki nimajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.). Na področju izobraževanja bodo posebni napori namenjeni strokovnemu in poklicnemu izobraževanju ter vajeništvu, tudi uporabi IKT v pedagoškem procesu visokega šolstva, na področju zaposlovanja seveda vstopu in podpori mladih na trgu dela, tudi spodbude za trajno zaposlovanje mladih, pa na področju stanovanj zagotavljanje najemnih stanovanj za mlade – pilotni projekt Gerbičeva, uvajanje javne najemniške službe, na področju zdravja zagotavljanje izvajanja preventivnih programov, tudi resolucije o duševnem zdravju, na področju mladinskega sektorja nadaljujemo z aktivnostmi kot so javni poziv, projekti ESS, Rastimo skupaj in Youthwiki.

Državam članicam EU se v okviru inštrumenta “Next Generation EU” obeta podpora pri okrevanju zaradi pandemije novega korona virusa COVID-19. Ker je epidemija posegla tudi v slovenski mladinski sektor, se mu v prihodnjih letih iz treh finančnih mehanizmov tega inštrumenta (mehanizem za okrevanje in odpornost, pomoč pri okrevanju za kohezijo in območje Evrope ter okrepljen mehanizem za pravični prehod) obetajo nepovratna sredstva za blažitev posledic epidemije.

V okviru mehanizma za okrevanje in odpornost si na področju mladinskega sektorja želimo spodbujati krepitev neformalnega učenja ter prostorsko preurejanje mladinskih centrov na način (trajnostne in družbene) ozelenitve mladinskega sektorja. Predvideva se posodobitev mladinskih centrov na celotnem področju Republike Slovenije s poudarkom na zelenitvi in digitalizaciji mladinskih centrov. S pomočjo pri okrevanju za kohezijo in območje Evrope (REACT-EU) se predvideva sofinanciranje zaposlitev mladinskih delavcev. Ukrep predvideva nove zaposlitve nezaposlenih mladih, starih od 15 do vključno 29 let, s poudarkom na opravljanju digitalnega mladinskega dela.

Vabljen, da si cel intervju prebereš tukaj.