Novice

Mednarodni dan mladih 2020 – vključevanje mladih za skupno svetovno delovanje

Letošnji mednarodni dan mladih, ki ga je leta 1999 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, izpostavlja slogan Vključevanje mladih za skupno svetovno delovanje. Ta dan je tudi priložnost, da spregovorimo o pomenu družbene angažiranosti mladih ter o njihovi soudeležbi pri javnih zadevah na lokalni, nacionalni in svetovni ravni.

Slovenija je s 1. julijem letošnjega leta postala tudi članica tria, ki bo v naslednjem obdobju predsedoval Svetu EU – Slovenija ob tej priložnosti namerava nameniti posebno pozornost državljanskim prostorom mladih.

Takšen svetoven praznik je moč razumeti tudi kot poziv mladim, naj se opogumijo in odločneje uveljavljajo svoje želje, ideje, predloge in zahteve. Urad RS za mladino mlade podpira v njihovih prizadevanjih za vzpostavitev boljšega sistema na vseh področjih delovanja, kjer je za to pristojen. Posebej pa je treba ob današnjem dnevu poudariti, da so se mladi, mnogi delujoči znotraj mladinskih organizacij, ob pojavu epidemije hitro in učinkovito angažirali pri prostovoljni pomoči, hkrati pa so tako rekoč čez noč vzpostavili digitalna okolja, preko katerih so mladim pomagali in jih naslavljali na najrazličnejše načine ter tako pokazali in dokazali, da so pripravljeni in opolnomočeni za zelo težke in odgovorne naloge ter izzive (Gov, 2020).