Novice

Koncept “sodelanja” ali kaj storiti, ko nam začne primanjkovati samo-motivacije?

Sodelanje, tudi sodelo, ali coworking v najširšem pomenu opredeljuje način dela, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem omogoča, da si občasno ali stalno delijo delovni prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog, poleg prostora pa se termin navezuje tudi na skupnost, ki se znotraj njega ustvari (Wikipedija, 2020). Koncept v bistvu pomeni sodelovanje ali zgolj so-delo z ljudmi, s katerimi tega v drugih okoliščinah ne bi nujno počeli.

Ideja sodelanja se je pojavila šele prednekaj več kot deset leti v ZDA, razvoj koncepta pa je vezan predvsem na nove tehnologije (npr. računalništvo v oblaku) in spremembe v strukturi delovne sile (npr. več žensk in svobodnjakov (angl. “freelancer)), ki zahtevajo prilagoditve na področju delovnih ureditev  ter vse višje nepremičninske stroške podjetij (The Economist, 2011).

Ta način dela je zaradi svoje narave odlična rešitev za mlade podjetnike, ki so naveličani dela od doma in se želijo poistovetiti s sebi enako mislečimi ter znižate stroške najemnine poslovnih prostorov. Ekipa zavoda Mladi podjetnik je našla naslednje prednosti sodelanja (Varnonaspletu, 2014):

  • nižji stroški najemnine
  • povečana produktivnost dela, saj se izognemo občutku osamljenosti in ne motiviranosti ter motnjam iz okolja, kot so člani stanovanja, sosedje ali drug hrup
  • prostori so arhitekturno prilagojeni podjetnikom, da se lahko posvetijo svojemu poslu (navadno je poskrbljeno za brezžični internet, pohištvo, projektorje, kavo, sejne sobe ipd.)
  • V coworking pisarnah so ljudje, ki prihajajo iz različnih poslovnih storitev. To povečuje kreativnost, nove ideje, pridobivanje novih znanj novih izkušenj in krepi veščine poslovnega in socialnega sporazumevanja
  • Prostor za sodelavnje je idealno okolje za pridobivanje novih poznanstev, organiziranje skupnih dogodkov in udeleževanje na prireditvah in izobraževanjih