Novice

Iščemo strokovnega sodelavca/ko na projektu BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE

Splošni pogoji dela:

Oblika dela: Zaposlitev za določen čas od 5. 8. 2020 do 15. 9. 2021 (projektno delo)

Delovni čas: Delovni čas znaša 40 ur tedensko. Začetek dela je načeloma vsak delovni dan med 8. in 9. uro, zaključek dela pa med 16. in 17. uro.

Delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC

 • Delo bo v večji meri potekalo na sedežu organizacije in vključuje delo z računalnikom.
 • Občasno pa bo potrebno tudi delo na terenu po različnih krajih v Sloveniji.
 • Pričakuje se, da strokovni sodelavec v okviru svojih delovnih nalog strokovno pomaga vodji projekta pri celotni operaciji.
 • Pomoč pri: načrtovanju, organizaciji, koordinaciji dejavnosti, izvajanje podpornih aktivnosti in skrb za potek vsebinskega dela projekta. Opravljanje administrativno tehničnih del itd

 

Osnovni pogoji za prijavo in opravljanje dela:

Izobrazba:

zaželena je univerzitetna izobrazba raven 6/2 (ni pa pogoj).

Upoštevanje pogojev za prijavo:

Rok za prijavo je 27. 7. 2020.

Zaželene delovne izkušnje:

 • izkušnje z izvajanjem administrativnih del
 • izkušnje s finančnim poročili
 • izkušnje s koordiniranjem več aktivnosti hkrati
 •  izkušnje z delom v mladinskem oziroma nevladnem sektorju

Upoštevamo tudi izkušnje, pridobljene s prostovoljnim in/ali študentskim delom.

Zahtevana znanja oziroma kompetence:

 • poznavanje računalniških programov Microsoft Office in spletnega komuniciranja;
 • aktivno pisno in ustno znanje slovenskega in angleškega jezika (ni pogoj);
 • zmožnost dela v skupini;
 • kompetentnost za delo z ljudmi;
 • zmožnost sočasnega opravljanja več različnih del.

Zaželjeno je tudi, da ima kandidat vozniško dovoljenje katerogije B

 

Opis delovnega mesta:

Strokovni sodelavec bo nudil vso administrativno podporo pri projektu s področja »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«.

 Pomembnih je več sklopov:

(1) sodelovanje z ekipo in z zunanjimi sodelavci: pomoč pri usklajevanju dela,

(2) komunikacija z vsemi deležniki v projektu,

(3) pomoč pri pripravi različnih besedil (dopisi za različne ciljne

skupine, sporočila za javnost, besedilo natečajev ipd.), arhiviranje dokumentacije, redno

komuniciranje s projektno ekipo, skrb za časovno usklajenost dela,

(4) druge naloge po dogovoru in v skladu z navodili vodstva

Odgovornosti pri delu:

 • odgovornost za delo s financami in namensko porabo sredstev za potrebe projektov;
 • odgovorno ravnanje z informacijami in osebnimi podatki;
 • odgovornost za pravilno vodenje različnih evidenc – dela, poslane pošte, arhiva, službenih poti in drugih aktivnosti v okviru svojega dela.

Pričakujemo:

 • Samoiniciativnost ter sposobnost samostojnega dela
 • Organizacijske in komunikacijske sposobnosti
 • Izjemno natančnost in vestnosti pri delu,
 • Poznavanje dela z računalnikom
 • Sposobnost timskega dela

Navodila za prijavo in nadaljnji postopki:

Zainteresirane kandidate/ke pozivamo, da nam pošljejo:

 • ŽIVLJENJEPIS in MOTIVACIJSKO PISMO
 • DOKAZILO O KONČANI IZOBRAZBI

najkasneje do ponedeljka, 27. 7. 2020, s priporočeno pošto na naslov Društvo mladinski ceh, Rakovniška ulica 6, 1000 Ljubljana s pripisom: »RAZPIS –STROKOVNI SODELAVEC« ali na e-mail: ceh@mladinski-ceh.si.

Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor, o tem bodo obveščeni preko e-maila ali mobilnega telefona.