Ideje za karierne aktivnosti od doma

Pripravili smo nabor aktivnostih, za katere verjamemo, da bodo v prvih decembrskih dneh okrepile tvoj življenjepis, popestrile "koronski" vsakdan in pripomogle k tvoji osebnostni rasti.

Vabilo na seminar za mladinske voditelje »Projektno vodenje in digitalno mladinsko delo«

Vodenje projektov in aktivnosti je ena izmed najpomembnejših veščin in kompetenc mladinskega voditelja, saj vodenje projektov in aktivnosti zaobjame vse vidike procesa mladinskega dela. Vodenje je še posebej pomembno v trenutnem času, ko se aktivnosti mladinskega dela selijo v digitalni svet. S tem namenom organiziramo spletni seminar za mladinske voditelje, ki bo temeljil na vodenju projektov in digitalnem mladinskem delu..

V iskanju pravega ravnovesja med “glavo” in “srcem”

"Zdaj so pri meni zadeve drugačne. Pot osebne rasti in transformacije na njej me vodijo v vedno bolj sproščeno telo in um ter ustvarjenje harmonije med obema. Z drugačno perspektivo se je povečalo tudi moje zavedanje in sočutje do drugih", pravi dr. Matej Miklavec, coach za razvoj osebnih potencialov..

Kako živijo mladi v Sloveniji?

Statistični urad RS (SURS) vsako leto pred mednarodnim dnevom mladih objavi podatke, ki nam dajo vpogled v življenje mladih skozi številke. Letošnje statistike se še posebej osredotočajo na primerjavo položaja mladih ob osamosvojitvi leta 1991 in danes..

Raziskava trenutnega položaja mladih na trgu dela – Sindikat Mladi plus

Sindikat Mladi plus so s pomočjo statistik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) raziskali, kaj se je s položajem mladih na trgu dela dogajalo v času izbruha bolezni covid-19.  Gre zgolj za registrirano brezposelnost, prej saj so mladi s statusom dijaka ali študenta iz nje izvzeti, prav tako tudi številni, ki iz tega ali onega razloga niso prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb..