Brez vez(e) do službe

Zaposlitveni kamp

Za dobro službo je danes potrebno imeti več kot samo odkljukano formalno izobrazbo. V vseh nas se skriva potencial, ki je potreben za to, da najdeš ustrezno delovno mesto. Te zanima kako iz razgovora za službo potegniti največ? Kako izboljšati svoj portfolio in pridobiti znanja, ki ti bodo pomagala do nove zaposlitve? In to na zabaven in interaktiven način? Pridruži se programu »ZAPOSLITVENI KAMP«. Pomagali ti bomo biti več kot samo naziv.


Prijava na izobraževanje
  1. Podjetniški začetek III. ONLINE (MESTA ZAPOLNJENA)
    10 maja, 2021

    Podjetniški začetek, je intenziven 15 dnevni program za vse brezposelne mlade med 15. in 29. letom, ki bi radi pridobili vsa znanja, ki so potrebna, za ustanovitev lastnega podjema. VSA PROSTA MESTA SO ŽE ZASEDENA. Za več informacij nas spremljajte na družbenih omrežjih.

  2. Podjetniški začetek IV. ONLINE (MESTA ZAPOLNJENA)
    17 maja, 2021

    Podjetniški začetek, je intenziven 15 dnevni program za vse brezposelne mlade med 15. in 29. letom, ki bi radi pridobili vsa znanja, ki so potrebna, za ustanovitev lastnega podjema. VSA PROSTA MESTA SO ŽE ZASEDENA. Za več informacij nas spremljajte na družbenih omrežjih.

Program

Komu je program namenjen

Zaposlitveni kamp je ime za izobraževanje, ki je namenjeno vsem brezposelnim mladim med 15. in 29. letom starosti, ki želijo pridobiti različne kompetence za izboljšanje njihovega položaja na trgu dela

Zaposlitveni kamp je namenjen mladim iskalcem zaposlitve, ki želijo pridobiti znanja iz področja mladinskega dela in zaposlitvenih kompetenc, ki so neposredno povezane z veščinam, ki jih mora imeti vsak aktivni državljan (komunikacijske veščine, psihosocialne veščine, delo z ljudmi, družbena odgovornost in posameznik, priprava na vstop na trg dela, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje, pomen osebne predstavitve,…).

 

Trajanje programa

Program traja 3 zaporedne tedne oziroma 15 dni. Program se izvaja vsak dan od 9. do 17. ure z vmesnimi odmori.

Prvi del programa je namenjen osvajanju teoretičnih vsebin, drugi del pa praktičnemu treningu veščin.

 

Vsebina programa

Zaposlitveni kamp je sestavnjen iz petih vsebinsko med seboj povezanih sklopov.

Komunikacija

Modul je namenjen pridobitvi kompetenc in znanj na področju komunikacijskih veščin. Komunikacija je dvosmerni proces. Temelj dobre komunikacije pa je poznavanje sebe in čut za “drugega”. Osebnostne lastnosti, čustvovanje, odzivanje, doživljanje sebe in okolice.

V sklopu modula se bomo seznanili s pomenom javne podobe posameznika in s prepričevalnimi učinki komuniciranja. Udeleženec bo pridobil veščine retorike in javnega nastopanja, ki mu bodo koristile pri nastopu na trg dela ter pridobil bo vpogled v znanja s področja dela z ljudmi.

 

Družbena odgovornost pozameznika

Družbena odgovornost se začne pri posamezniku. V ta namen bomo spoznavali razliko med osebno in družbeno odgovornostjo ter povezavo s trajnostnim razvojem na ravni posameznika, organizacije in družbe. Spoznavali bomo vrednote, kulturo in interese, deležnike, skaterimi smo povezani v organizacijah in naše medsebojne vplive.

Spoznavali bomo pomen okrepitve lastne suverenosti in blagostanja, da lahko uspešno prevzamemo svoj delež osebne in družbene odgovornosti. Zanimalo nas bo torej, kaj je osebna in kaj družbena odgovornost, zakaj je družbena odgovornost temeljni izziv našega časa, kaj je osebna suverenost in kaj osebno blagostanje, kako ju okrepiti, kaj je najbolje zame in kaj za svet. Ugotavljali bomo tudi, kaj lahko vsak posameznik naredi, da bo družba bolj odgovornain kako postati aktiven državljan.

 

Mladinsko delo

Mladinsko delo mladim omogoča pridobivanje neformalnih izkušenj in aktivno vključevanje v družbo. Modul mladinsko delo smo razdelili na več sklopov in tako zaobjeli pridobivanje osnovnih in specifičnih znanj za aktivno participacijo v družbo.

V prvem sklopu se boste mladi iskalci zaposlitve spoznali z osnovnimi definicijami mladinskega dela, organiziranostjo mladinskega dela v Sloveniji, definicijo mladinskega delavca, raziskovali boste, kdo so mladi v današnjem času ter spoznali, zakaj je aktivno državljanstvo in vključevanje v družbo tako pomembno. Drugi sklop je namenjen osnovnim metodam vrednotenja in evalvacije mladinskega dela ter spoznavanju, zakaj je vrednotenje našega dela tako pomembno v mladinskem delu. V zadnjem sklopu se boste spoznali z metodami medvrstniškega informiranja, definiranja ciljnih skupin, različnih kanalov komuniciranja in mreženja ter tako okrepili svoje socialne veščine za boljši nastop na trgu dela.

 

Prepoznavanje in beleženje kompetenc

Prepoznavanje in beleženje kompetenc mladim omogoča, da delodajalcu predstavijo vse svoje formalne in neformalne izkušnje, ki so jih pridobili tekom življenja. Modul je sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov.

V prvem sklopu se boste mladi iskalci zaposlitve seznanili s prepoznavanjem 8 ključnih kompetenc (in podkompetenc), ki jih boste nato zbrali, jih samo ocenili in zabeležili v indeks Nefiks. Drugi vsebinski sklop je namenjen simulaciji zaposlitvenega intervjuja. Razpravljali bomo o tem, kaj delodajalci od potencialnih zaposlenih pričakujejo, kako lahko razpisanemu delovnemu mestu prinesejo dodano vrednost, ter pogledali bomo najbolj pogosta vprašanja ki jih delodajalci zastavljajo zaposlitvenim kandidatom.

 

Moj vstop na trg dela

V trenutku, ko je treba svoje izkušnje in kompetence urediti in iz njih sestaviti smiselno celoto, se nam lahko postavljajo številna vprašanja o tem, kaj vključiti, kaj izpustiti, kaj izpostaviti in kako življenjepis pripraviti tako, da bo jasno predstavil naše spretnosti za delovno mesto, na katerega se prijavljamo.

Z namenom odgovoriti na ta vprašanja se bomo na tem modulu posvetili kakovostni pripravi življenjepisa. Raziskali bomo kakšne oblike življenjepisa obstajajo, ogledali si bomo primere slabe in dobre prakse, postavili se bomo v kožo delodajalca/ke in se naučili iz naših izkušenj izluščiti ključne elemente, ki jih ta sodeč po razpisanem delovnem mestu išče in ki bodo zato lažje pritegnile njegovo/njeno pozornost. Največ pozornosti bomo nato namenili izdelavi vašega življenjepisa, pri čemer vam bomo nudili podporo, tako da boste z delavnice odkorakali s končnim izdelkom, na katerega boste lahko ponosni.

 

Program so za vas pripravili

Pridruži se nam!